logoMinikören


Öppen förskolaBabycafé

Klapp & klang
och MusiklekFamiljemässor


Vårens program

Barn och nattvard

Dopinformation

Abrigo Rainha Silvia

Ansökningstalong till vårens Klapp & klang och Musiklek

Upptäckargrupp

Gud & spaghetti

Life hacks / Pyssel & prat


Påskvandring 5/4

 

S:t MATTEUS BARN- OCH FAMILJEVERKSAMHET


bf
Välkommen till Barn- och familjeverksamheten!

Vi som arbetar med barn och familj i S:t Matteus vill möta föräldrar och barn i en öppen och lättsam gemenskap. Vårt mål är att du och ditt barn ska känna er hemma och välkomna i S:t Matteus kyrka. Om du är van vid kyrkan eller inte spelar ingen roll, alla är lika välkomna! Varje sång- och lekstund i kapellet avslutas med att vi på ett enkelt sätt tänder ljus och ber ”Gud som haver barnen kär...”.

Hjärtligt välkommen!
Vi som är med i barn- och familjeteamet är:

Marie Svalbring Bergstrand, församlingspedagog, 08-555 218 23
Hilda Rudén, fritidsledare, 08-555 218 27
Liselotte Frisk, kyrkomusiker, 08-555 218 26
Petter Sundelius, präst, 08-555 218 18
Annika Hansson Lindström, präst, 08-555 218 19
Beatrice Johnstone, präst, 08-555 218 21
Anders Nyström, präst, 08-555 218 17
Susanne Åberg, diakon, 08-555 218 13

Har du frågor får du gärna kontakta oss!