logo

 


 
 

Jesus sade: Kom till mig, alla ni som är tyngda av bördor; jag skall skänka er vila  (Matt. 11:28).

Det enda vi människor helt säkert vet om vår framtid är att vi ska dö. Normalt brukar vi inte låta denna insikt dominera vårt liv och våra vardagstankar. Men alla kommer vi under livet att någon gång beröras av döden. Livet liksom stannar upp för oss ett tag när en anhörig eller nära vän går bort.

Begravningsakten är en gudstjänst för oss som får leva kvar ännu en tid på jorden. Vi får ta ett sista avsked och vi får ett viktigt tillfälle till eftertanke beträffande vårt eget liv, dess mening och mål.

Som närmast sörjande blir man kontaktad av den präst som ska förrätta begravningen. Man samråder om psalmer, musik m.m, och man får, om man önskar, ett tillfälle att samtala om livet, döden och evigheten.

Begravningsgudstjänsten vill också påminna oss om det hopp vi alla äger:
Gud har genom Jesus Kristus besegrat döden. Därför säger också Mästaren:
Jag är uppståndelsen och livet. Den som tror på mig skall leva om han än dör (Joh. 11:25).

Stöd vid dödsfall och sorgBegravning
Bårtäcket pryder kistan vid en begravning i S:t Matteus kyrka

S:t Matteus församling, Box 23070, 104 35 Stockholm. Besöksadress: Västmannagatan 92.
Tel: 08-555 218 00. Fax: 08-555 218 30. E-post: matteus@matteus.org