logo

 

 

 

 

HJÄLP I KONTAKT MED MYNDIGHETER OCH INSTITUTIONER

En diakon kan finnas med och stötta dig i kontakt med myndigheter och institutioner.
Kanske kan det handla om hjälp att förstå och eventuellt överklaga ett beslut, eller att försöka hjälpa till i
dialogen om du känner att det är svårt att få fram det du vill säga, eller bara finnas till som ett stöd.

S:t Matteus församling, Box 23070, 104 35 Stockholm. Besöksadress: Västmannagatan 92.
Tel: 08-555 218 00. Fax: 08-555 218 30. E-post: matteus@matteus.org