logo

 

 

 

 MINIKÖRENFör flickor och pojkar i åldern 5–7 år.
Torsdagar kl 16.00–17.00 i Mikaelskapellet, Karlbergsvägen 64.

Information:
Körledare: Liselotte Frisk, kyrkomusiker, 08-555 218 26
Församlingspedagog Marie Svalbring Bergstrand, 08-555 218 23
Start 24/8. Anmälan senast 18/8 2017 till Marie Svalbring Bergstrand, 08-555 218 23, marie.s.bergstrand@matteus.org
 
Vi börjar med uppsjungning och rytm/gehörsövningar, kanonsånger och inlärning av sånger inför närmast kommande Familjemässa som vi medverkar i.
Vi spelar rytminstrument, leker och avslutar med en kort andakt.

 

 

 

 

 

 

S:t Matteus församling, Box 23070, 104 35 Stockholm. Besöksadress: Västmannagatan 92.
Tel: 08-555 218 00. Fax: 08-555 218 30. E-post: matteus@matteus.org