logo

 

 

 

 

Visning och presentation av orgeln
Orgeln byggd 1971-1972 av Marcussen&Søns orgelbyggeri, Aabenraa, Danmark.
52 stämmor, varav en transmitterad
4508 pipor
Mekanisk traktur och registratur
Svällare för Bv och Sv
Barkermaskin (kan bringas i funktion vid manualkoppling från Hv)
Omfång: manualer C-a3, pedal C-f1
10 000 fria kombinationer samt 4 fasta (piano, mezzoforte, forte och tutti)
Kombinationssystemet levererat 1999 av Jan Börjeson Orgelvård AB. Konstruktör och installatör: Sven-Olof Åkerlund.

Positiv(man 1)
55 Rörflöjt 8´
56 Kvintadena 8´
57 Principal 4´
58 Koppelflöjt 4´
59 Waldflöjt 2´
60 Nasat 1 1/3´
61 Sesquialtera 2 chor
62 Scharff 4-5 chor
63 Vox humana 8´
64 Tremulant

Huvudverk (man 2)
1 Principal 8´
2 Spetsflöjt 8´
3 Oktava 4´
4 Traversflöjt 4´
5 Spetskvint 2 2/3´
6 Oktava 2´
7 Cornett 3 chor
8 Mixtur 6-8 chor
9 Dulcian 16´
10 Trumpet 8´

Pedal
15 Untersatz 32´
16 Principal 16´
17 Subbas 16´
18 Gedackt 16´ (transm)
19 Gedackt 8´
20 Oktava 8´
21 Oktava 4´
22 Nachthorn 2´
23 Mixtur 6 chor
24 Basun 16´
25 Trumpet 8'
26 Trumpet 4'

Orgel
Orgeln byggd 1971-1972 av Marcussen&Søns orgelbyggeri

 

Svällverk (man 3)
38 Borduna 16´
40 Gedackt 8´
41 Fugara 8´
43 Voix céleste 8´
44 Oktava 4'
45 Hålflöjt 4´
46 Salicet 4´
47 Kvinta 2 2/3´
48 Svegel 2´
49 Ters 1 3/5´
50 Mixtur 6-8 chor
51 Oboe 8´
52 Trumpet 8´
53 Clairon 4
54 Tremulant

Bröstverk (man 4)
32 Gedackt 8´
33 Rörflöjt 4´
34 Principal 2´
35 Sifflöjt 1´
36 Klockcymbel 2 chor
37 Krumhorn 8´
42 Tremulant

Koppel
11 Pos/Hv
12 Sv/Hv
13 Bv/Hv
14 Bv/Sv
27 Hv/Ped
28 Pos/Ped
29 Pos 4´/Ped
30 Sv/Ped
31 Bv/Ped

S:t Matteus församling, Box 23070, 104 35 Stockholm. Besöksadress: Västmannagatan 92.
Tel: 08-555 218 00. Fax: 08-555 218 30. E-post: matteus@matteus.org